حریم خصوصی اینرژی


اینرژی در راستای افزایش بهره‌ وری و رضایتمندی مشتریان گرامی تمام اطلاعات کسب شده از کاربران را جمع آوری خواهد کرد و این اطلاعات در طبقه اطلاعات محرمانه شرکت قرار خواهد داشت و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی غیر ذیصلاح امکان دسترسی به این اطلاعات را نخواهد داشت. تنها با دستور مراجع قانونی و قضایی این شرکت اطلاعات کاربران خود را در اختیار آن سازمان خواهد گذاشت. این اطلاعات به چند دسته تقسیم می‌شوند:

موقیعت مکانی کاربران:

کاربران برای استفاده از خدمات و ثبت سفارش، موقعیت مکانی (آدرس دقیق، کد پستی) خود را برای ارسال کالا ثبت می نمایند.

اطلاعات در هنگام ایجاد کاربری:

کاربران برای استفاده از سامانه باید اطلاعات شخصی خود همچون: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره همراه و ثابت، آدرس و آدرس الکترونیک خود را وارد نمایند. اطلاعات شخصی برای مشخص بودن کاربری صاحب حساب دریافت می گردد. بدیهی است در صورت تغییر اطلاعات فردی صاحب حساب، کاربر موظف است اطلاعات خود را در سامانه بروز رسانی کند.

تراکنش های مالی کاربران در سامانه:

کاربران برای پرداخت هزینه خدمات دریافت کرده به یکی از شیوه‌های الکترونیکی، به صفحه پرداخت بانک انتقال داده خواهند شد و شرکت به هیچ اطلاعات شخصی کارت مشتریان دسترسی نخواهد داشت. تنها در سامانه نرم افزاری شماره سفارش، شماره پرداخت و کد پیگیری ثبت خواهد شد.

اطلاعات ناشی از کارکرد کاربران با سامانه:

شرکت اطلاعات ناشی از نحوه استفاده از خدمات توسط مشتری در سامانه را جهت بهبود خدمات و افزایش میزان رضایتمندی کاربران ثبت می کند.

علت ذخیره اطلاعات فوق:

  1. ارتباط بهتر با مشتریان برای ارائه خدمات و پشتیبانی کامل
  2. افزایش کیفیت خدمات از طریق دریافت نظرات کاربران
  3. پوشش بهتر خدمات برای تمام طیف های گسترده با نیازهای متنوع
  4. برنامه ریزی برای بهینه سازی طرح های آینده در حوزه فروش و مارکتینگ
  5. ارائه پیشنهادات ویژه به کاربران به منظور مشاوره و ارائه پیشنهاد برای خرید بسته مناسب با عملکرد
  6. نگهداری ایمن و استفاده قانونی از اطلاعات

شرکت متعهد می گردد از تمام اطلاعات دریافتی از کاربران اوپراتور و مشتری در لایه های امنیتی پیشرفته حفاظت کند و هیچ شخص حقیقی و حقوقی امکان دسترسی و استفاده از این اطلاعات را نخواهد داشت. در صورت صدور دستور کتبی قضایی برای دریافت اطلاعات شرکت موظف به همکاری خواهد بود. در صورت سوء استفاده هر شخص حقیقی و حقوقی از این اطلاعات شرکت حق قانونی دارد تا بر علیه ایشان در مراجع قانونی طرح دعوی کرده و خسارت های محتمل را جبران نماید.