رویه بازگرداندن کالا


شرایط بازگرداندن کالاهای خریداری شده

در راستای جلب رضایت مشتریان خدمات بازگرداندن کالا ظرف مدت 72 ساعت به دلیل وجود نواقص فنی و یا وجود مغایرت برای مشتریان فراهم شده است.

بازگرداندن کالا در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که کالا دارای ایراد فنی و مغایرت با سفارش ثبت شده باشد. در صورت وجود مغایرت موضوع باید ظرف مدت 72 ساعت به کارشناسان پشتیبانی اطلاع داده شود. در صورت وجود ایراد فنی کالا، نقص فنی باید به تایید کارشناسان فنی برسد.

محصولات اینرژی به لحاظ ظاهری و فیزیکی دارای ضمانت سلامت کالا هستند و کالای ارسالی بدون هیچ نقص فیزیکی و ظاهری ارسال می شود. لذا مشتریان باید در هنگام تحویل کالا، محصول سفارش داده شده را از لحاظ فیزیکی بررسی کنند.