نکات جامع مورد نیاز برای خرید پمپ خانگی

راهنمای خرید پمپ خانگی

برای خرید پمپ خانگی، مشتریان عزیز همواره ارزانترین و بهترین مارک پمپ را مدنظر قرار می دهند در حالیکه نکته حائز اهمیت در خرید پمپ آب خانگی، انتخاب درست پمپ برای کاربری مورد نیاز می باشد. بهترین مارک پمپ آب خانگی اگر برای کاربری مورد نیاز مناسب نباشد، مقرون به صرفه و درست نخواهد بود. در برخی موارد دیگر نیز مشتریان برای هزینه کمتر، به دنبال خرید ارزانترین پمپ آب خانگی هستند، اما باید دانست که در صورت عدم تامین فشار آب مناسب، به دستگاه های استفاده شده در ساختمان صدمه وارد شده و باعث خسارت بیشتر خواهد شد. و هزینه بیشتری را در پی خواهد داشت.

مهم ترین عوامل موثر برای خرید پمپ خانگی

 • هد پمپ و ارتفاع ساختمان
 • میزان آبدهی یا دبی
 • صدا
  صدای پمپ یکی از نکات مهم برای خرید پمپ خانگی توسط کاربران عزیز می باشد. زیرا  صدا سبب ناراحتی اهالی ساختمان خواهد شد. برخی برندهای موجود در بازار مانند گرندفوس، صدای کمتری نسبت به سایر برندها دارد اما درصورت خرید پمپ خانگی صدا میتوانید تا حدی صدای آن را با قرار دادن درون پوشش های عایق صدا کم کنید اما به این نکته باید توجه داشت که تهویه هوای اطراف پمپ به راحتی صورت بپذیرد.
 • مصرف انرژی:
  میزان مصرف انرژی پمپ ها نیز حائز اهمیت می باشد زیرا در  صورت خرید پمپ پرقدرت و پرتوان، مصرف انرژی بالا رفته و سبب متحمل شدن اهالی ساختمان برای هزینه های مصرف برق خواهد بود.
 • قابلیت اطمینان و کیفیت
  کیفیت پمپ های موجود در بازا متفاوت است. از این رو در هنگام خرید پمپ خانگی به این مورد نیز توجه داشته و در صورت نیاز با کارشناسان این حوزه مشاوره داشته باشید.

عوامل موثر در میزان دبی و هد پمپ خانگی

برای خرید پمپ خانگی باید هد و دبی مناسب را برای ساختمان بدست آورد تا بتوان درست ترین انتخاب را برای خرید پمپ خانگی داشت. مقادیر هد و دبی پمپ خانگی مناسب برای ساختمان، وابسته به عوامل زیر می باشد

 • تعداد طبقات ساختمان
 • متراژ هرواحد
 • تعداد شیرآلات استفاده شده در ساختمان
 • میزان مصرف اهالی ساختمان

محاسبه دبی پمپ خانگی برای ساختمان

 • روش دقیق SFU

 مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتی مختلف بر حسب واحدی به نام S.F.U با هم جمع می شود. البته به این نکته مهم باید توجه داشت که این مقدار S.F.U محاسبه شده، در واقع حداکثر مقدار آب مصرفی این لوازم را مشخص کرده و مجموع آنها نشان دهنده حداکثر مصرف بصورت همزمان است که با واقعیت فاصله دارد.

 • روش دقیق SFU

 مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتی مختلف بر حسب واحدی به نام S.F.U با هم جمع می شود. البته به این نکته مهم باید توجه داشت که این مقدار S.F.U محاسبه شده، در واقع حداکثر مقدار آب مصرفی این لوازم را مشخص کرده و مجموع آنها نشان دهنده حداکثر مصرف بصورت همزمان است که با واقعیت فاصله دارد.

 • روش تقریبی

 در روش تقریبی میزان دبی و هد پمپ خانگی براساس متراژ ساختمان، تعداد واحد ها یا تعداد تخت های هتل و بیمارستان به صورت تقریبی در نظر گرفته می شود.

 • محاسبه دبی

در شبکه مصرفی  ساختمان از دو سیستم آب سرد و گرم به صورت مجزا استفاده می شود. بنابراین با توجه به نوع  آب استفاده شده مقدار SFU متفاوت خواهد بود. شکل زیر انواع مصارف آب در ساختمان را نشان می دهد و میزان مصرف نیز در جدول آورده شده است.

تعیین حداکثر مصرف لحظه ای  برای وسایل مختلف

با استفاده از جدول های زیر مقدار  S.F.Uبراي هر قسمت از لوله كشي، كه به تعداد معيني از لوازم بهداشتي مختلف آب مي رساند به دست مي آيد ولي همه لوازم بهداشتي همزمان مورد استفاده قرار نمي گيرند و بايد براي به دست آوردن مقدار جريان آب در هر قسمت از لوله كشي، با توجه به احتمال همزماني استفاده از لوازم بهداشتي مختلف، حداكثر محتمل مقدار جريان آب محاسبه شود.

SFU پمپ خانگی
SFU تجهیزات آشپزخانه
محاسبه SFU توالت و حمام
محاسبه SFU لباسشویی

با توجه به جداول بالا، مقدار SFU را برای هر واحد ساختمانی و مجتمع محاسبه می شود و از آنجایی که به طور همزمان تمامی وسایل مورد استفاده قرار نمی گیرد، پس از محاسبه SFU حداکثر مصرف لحظه ای را برای مجتمع مسکونی یا اداری را با توجه به جدول زیر می یابیم.

تعیین حداکثر مصرف لحظه ای محتمل

همانگونه که اشاره شد، مجموع S.F.U های لوازم بهداشتی، حداکثر مقدار مصرف آب بصورت همزمان در کل لوازم بهداشتی را نشان می دهد. برای محاسبه دبی در شرایط واقعی با داشتن S.F.U کل و مراجعه به جدول زیر، دبی مصرفی کل واحد مسکونی بر حسب گالن بر دقیقه (GPM) و یا لیتر بر ثانیه (LPS) تعیین می شود. جدول زیر حداكثر محتمل مقدار جريان آب را در دو حالت، استفاده عمده از توالتهاي با شستشوي فلاش تانك يا فلاش والو، بر اساس S.F.U به دست مي دهد.

محاسبه جریان آب بر اساس SFU
رابطه جریان آب و SFU

برای مشاهده جدول کامل مقادیر جریان براساس SFU به مقررات مللی ساختمان ها مراجعه کنید. شکل زیر یک نمونه از نحوه خواندن SFU و مقدار جریان آورده شده است.

تاثیر SFU بر انتخاب پمپ خانگی

جهت درک بهتر در جدول زیر یک مثال برای محاسبه مقدار SFU آورده شده است. یک واحد مسکونی را تصور کنید که دارای شرایط زیر است:

2 عدد سینک آشپزخانه/ 2 عدد وان حمام/ 1عدد ظرفشویی/ 1 عدد لباسشویی/ 2 عدد دوش/ 3 عدد توالت/ 3 عدد روشویی

محاسبه مقدار SFU واحد مسکونی

با داشتن مقدار SFU به جدول تبدیل مراجعه کرده و مقدار دبی را بدست می آوریم.

محاسبه هد

برای محاسبه هد پمپ خانگی پارامترهای زیر را باید در نظر گرفت:

 • افت فشار در طول مسیر لوله کشی ( افقی و عمودی)
 • ارتفاع ساختمان

برای محاسبه هد پمپ آب خانگی به صورت زیر عمل می کنیم.

H1 : افت فشار ناشی از اصطکاک مسیر لوله کشی

H2 : هد استاتیکی- فاصله عمودی بین پمپ تا بالاترین نقطه مصرف آب است.-

H3 : حداقل فشار لازم پشت شیرهای موجود در بالاترین طبقه- حداقل فشار لازم برای لوازم بهداشتی در بالاترین طبقه (H3) را می توان از جدول شماره استخراج کرد. اما بصورت تجربی و برای افزایش سرعت محاسبه می توان هد معادل 10 متر برای H3 در محاسبات در نظر گرفت.

محاسبه هد پمپ آب خانگی

جدول زیر یک مثال را برای محاسبه مقدار هد لازم را  نشان می دهد. یک واحد مسکونی را تصور کنید که دارای شرایط زیر است.

ارتفاع ساختمان 12 متر/ طول مسیر لوله کشی 80 متر/ ارتفاع سقف 3 متر

جدول محاسبه هد پمپ خانگی

محاسبه تقریبی دبی و هد

در حالت کلی با توجه به مقررات ملی ساختمان، حداقل و حداکثر هد موردنیاز سیستم 40-5/5 متر ستون آب است و فشار در طبقه آخر ساختمان حداقل 5.5 ستون آب باشد. برای یافتن دبی و هد لازم برای ساختمان مورد نظر میتوان به جدول های زیر مراجعه کرد. و با داشتن هد و دبی مورد نیاز، پمپ خانگی مناسب را خریداری کرد. جدول های زیر به صورت محدود آورده شده اند. برای اطلاع دقیق تر با مجموعه اینرژی تماس گرفته تا کارشناسان این حوزه، شما را درخرید مناسب ترین پمپ همراهی کنند.

جدول دبی مورد نیاز

جدول دبی مورد نیاز پمپ خانگی

جدول هد مورد نیاز

جدول هد مورد نیاز پمپ خانگی

در انتها پس از خرید پمپ خانگی باید به نکات زیر برای نصب آن توجه داشت

 • پمپ خانگی تا حد امکان در مکان های سرپوشیده و به دور از نور خورشید و گرمای زیاد نصب شود.
 • فاصله بین پمپ و مخزن کمترین مقدار ممکن باشد.
 • پس از خرید پمپ خانگی، آن را با عایق بندی کنید تا از میزان صدای آن کاسته شود.
 • اتصال بین مخزن و پمپ خانگی توسط لوله های رابط انجام می شود. قطر لوله ها باید هم اندازه یا قطورتر از خروجی پمپ خانگی باشد.
 • جهت افزایش طول عمر پمپ خانگی در ورودی پمپ، فیلتر قرار داده شود تا از بروز اختلال در پمپ جلوگیری شود.
خرید انواع پمپ خانگی

خرید پمپ خانگی مناسب با کمک نمودارهای هد و دبی پمپ در کاتالوگ محصول

در انتها با یافتن دبی و هد پمپ لازم برای ساختمان به کاتالوگ محصولات مراجعه کرده و از جدول و یا منحنی مشخصه های داده شده پمپ را انتخاب می کنیم. نکته حائز اهمیت در هنگام انتخاب پمپ این است که پمپ باید در محدوده بالاترین راندمان آن انتخاب شود. منحنی راندمان هر پمپ توسط شرکت سازنده پمپ ارائه خواهد شد. در این منحنی نقطه ای که بیشترین دبی و هد را دارد باید برای انتخاب پمپ درنظر گرفته شود.

برای استعلام قیمت و خرید انواع پمپ آب خانگی از طریق شماره‌های تلفن: 09912055724 | 88522276 021 | 86121894 021 با کارشناس‌های سایت اینرژی تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟