ترانسمیتر

ترانسمیتر چیست

یکی از اجزای تشکیل دهنده اندازه گیر ها در صنعت فرستنده ها یا همان ترانسمیتر ها هستند که البته به آن ها ترنسمیتر Transmitter نیز می گویند. در بحث فرآیند های کنترلی و ابزاردقیق، ترانسمیتر ها دستگاهی هستند که سیگنال تولید شده توسط سنسورها را به سیگنال استاندارد تجهیزات کنترلی و ابزاردقیق تبدیل می کنند.

ترانسمیتر چیست

در گذشته که سیستم های پنوماتیک رایج تر بودند سیگنال های کنترلی نیز بیشتر از جنس هوا بوده و در نتیجه ترانسمیترها نیز از نوع پنوماتیک بودند و در حال حاضر که سیستم های الکتریکی بیشتر رایج شدند ترانسمیترهای الکتریکی نیز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

ترانسمیترهای الکتریکی و پنوماتیکی

معرفی انواع ترانسمیترها

  • ترانسمیتر دما
  • ترانسمیتر فشار
  • ترانسمیتر سطح
  • ترانسمیتر جریان
انواع ترانسمیتر

انواع ترانسمیتر

  • ترانسمیتر موقعیت
  • ترانسمیتر سرعت
  • ترانسمیتر رسانایی و PH
انواع ترانسمیترهای صنعتی

انواع ترانسمیترهای صنعتی

کاربرد ترانسمیترها

در صنعت برخی به اشتباه ترانسمیتر Transmitter (فرستنده) را با ترانسدیوسر (مبدل) یکی می دانند در حالی که هر کدام وظایف متفاوتی در فرآیند کنترلی مورد نظر ایجاد می کنند.

حلقه کنترلی کلی یک فرآیند در صنعت به شکل زیر است.

کاربرد ترانسمیتر در صنعت

کاربرد ترانسمیتر در صنعت

همان طور که در شکل مشاهده می کنید خروجی مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور و ترانسد