راپچر دیسک

راپچر دیسک (Rupture Disc) – دیسک انفجاری (Burst Disc) یا دیافراگم انفجاری وسیله برای کنترل فشار است که در کاربردهای مختلف برای محافظت از مخازن تحت فشار و یا تجهیزات و سیستم‌هایی که احتمال وجود فشار بسیار زیاد و یا خلا ناگهانی وجود دارد استفاده می گردد.