صفحه اصلی>محصولات>تجهیزات ایمنی و ضد انفجار

تجهیزات ایمنی و ضد انفجار

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع تجهیزات ایمنی و ضد انفجار – safety and ex equipment مورد استفاده برای تجهیزاتی به منظور نصب تابلو برق و کنترل، تابلو سوئیچ و موتور، استارتر، روشنایی و گلند ضد انفجار و بوشیگ ضد انفجار در بخش های پرخطر زون صفر و یک جایگاه پمپ بنزین و گازوئیل


استانداردهای جامع حمل، ذخیره و توزیع سوخت