تانک مانیتورینگ

مدیریت مخزن در یک جایگاه توسط دستگاهی با نام تانک مانیتورینگ مخزن پمپ بنزین انجام می‌­پذیرد. تانک مانیتورینگ از چندین سنسور که بر روی دستگاه‌­های مختلف نصب شده است سیگنال می ­گیرد. این سیگنال­ ها را پردازش می ­کند و همچنین یک شناور در مخزن، سطح آب و سوخت درون مخزن را گزارش می ­کند. سپس با پردازش این اطلاعات، بر روی صفحه نمایشگر خود گزارش­‌های مفیدی برای اپراتور نمایش می­‌دهد.

برندهای Veeder Root ، OPW ، Start Italiana ، Incon از برندهای مطرح تانک مانیتورینگ جایگاه های سوخت ( پمپ بنزین ها ) می باشند.