شیر هرزگرد

فروش شیر هرزگرد و بریک اوی یا swivel-breakaway valve مورد استفاده برای نصب بر روی شیلنگ سوخت در فروشگاه اینترنتی اینرژی