ترولی سوخت رسان

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع دیسپنسر ، تلمبه ، ترولی سوخت رسان ، تجهیزات جانبی دیسپنسر و خدمات تعمیر و نگهداری در حوزه جایگاه پمپ بنزین