پالسر

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

ارائه کننده انواع دیسپنسر سوخت بنزین و گازوئیل و تجهیزات جانبی – پالسر به عنوان مبدل میزان جریان ورودی به پالس الکترونیکی به عدد دیجیتال و خدمات تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی