شیر زاویه ای

در شرایط خاص محیطی مانند بالا بودن دما یا ویسکوزیته و یا عدم دسترسی به اختلاف فشار صفر، که نمی توان از شیر برقی های رایج استفاده کرد از شیر های زاویه ای یا انگل ولو ها (angel valves) استفاده می شود. شیرهای زاویه ای پنوماتیک به کمک هوای فشرده تغییر وضعیت می دهند. یعنی با اعمال و عدم فشار های فشرده دریچه باز و بسته می شود. از جمله ویژگی های انگل ولو ها قابلیت دبی بالای آن ها است و همچنین همانطور که در ابتدا ذکر شد، در دما های بالا مثلا برای سیال بخار نیز مناسب هستند. یکی دیگر از مزیت های انگل ولو ها قابلیت استفاده از آن ها در محیط هایی با خطر انفجار و اشتعال است.