شیر سویول شلنگ

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

شیر سویول شلنگ یا hose-swivel valve مورد استفاده برای نصب بر روی شلنگ انتقال فرآورده از دیسپنسر یا تلمبه های پمپ بنزین