گازوئیل

اینرژی – Inergy فروشگاه تجهیزات جایگاه سوخت بنزین ، گازوئیل و سایر سوخت‌ها

دیزل یا گازوئیل سوخت مورد استفاده در خودروهای با موتور دیزلی است. اینرژی با تامین تجهیزات مورد استفاده در صنعت سوخت دیزل، نیاز مشتریان خود را در این صنعت فراهم کرده است.