خودرو سوخت رسان سیار شهری

جهت سفارش محصول با شماره های 02186121894 ، 02188522276 ، 09912055724 تماس بگیرید

موجود در انبار

خودرو سوخت رسان سیار چیست؟

با توجه به معضلات زندگی در شهرهای بزرگ همچون شلوغی معابر و تراکم ترافیک، آلودگی هوا و زمان کم، استفاده از مکانیزم های مختلف برای زندگی بهینه از اولویت های تمام شهروندان کلان شهرها خواهد بود. از این رو خودروهای سوخت رسان سیار برای حل این معضلات طراحی و در ناوگان توزیع سوخت کشور مورد استفاده قرار گرفته اند.

خودروهای سوخت رسان سیار این شرکت در طرفیت های 450 لیتر به بالا قابل طراحی و ارائه می باشند. خودروهای سوخت رسان این شرکت شامل خودرو و تجهیزات منطبق بر قوانین و مقررات کشوری، -NFPA30 – NFPA385- NFPA380- NFPA70- NFPA10- NFPA30A شرکتی و الزامات جهانی این سیستم از جمله EN13094 و الزامات تدوین شده در این حوزه می باشند. سیستم تحویل سیار سوخت این شرکت امکان توزیع سوخت مطابق استاندارد EN13617 را دارد و تمامی قطعات و تجهیزات این سیستم دارای گواهینامه EX می باشند.

 

 

توضیحات

توضیحات تکمیلی خودرو سوخت رسان شهری

الزامات عمومی

 • افراد حقیقی و حقوقی قبل از اشتغال در هر گونه فعالیت های مرتبط با تحویل سیار سوخت ملزم به دریافت مجوزها و تاییدیه های الزم می باشند. ساز و کار مجوزها و تاییدیههای مورد نیاز باید تعیین شوند.
 • شرکت تحویل سیار سوخت باید جزییات عملیاتی دریافت، انتقال و انجام عملیات سوخت رسانی را در رویههای عملیاتی و دستورالعمل های خود با رعایت معیارهای ذکر شده در این سند تهیه نماید. این رویه ها
  باید موارد ذیل را پوشش دهند:

  • تعیین مکان هایی که می تواند در آنها سوخت رسانی انجام گیرد.
  • رویه های ایمنی نحوه بارگیری مخازن و سوخت رسانی به وسایل نقلیه موتوری
  • رویه های ایمنی حین حمل و نقل مخزن سیستم سوخت رسانی سیار
  • نحوه واکنش در شرایط اضطراری نظیر حریق و یا ریزش مواد در محیط از جمله نحوه اطالع رسانی به سیستم های مرتبط و مسئول در شرایط اضطراری
  • شیوه های ایمن تحویل سوخت و مسئولیت رانندگان
 • کلیه رانندگان و اپراتورها باید با دستورالعمل ها و رویه های عملیاتی و ایمنی مرتبط آشنا بوده و آموزش های الزم را در این زمینه گذرانده باشند. دستورالعمل ها و رویه های عملیاتی همیشه باید در دسترس اپراتور ها و رانندگان تحویل سیار سوخت باشند.
 • خودرو و مخازن سیستم تحویل سیار سوخت باید توسط شرکت های معتبر آزمون و بر اساس الزامات استاندارد 385-NFPA مورد آزمایش قرار گرفته و گواهینامه معتبر صادر و توسط مالک نگهداری شود. گواهینامه باید به امضای سازنده مسئول و شرکت تست کننده برسد و توسط مالک نگهداری شود.
 • ارائه گواهینامه قابلیت کارکرد ایمن در مناطق خطرناک برای تمامی تجهیزات غیرالکتریکی، الکتریکی و الکترونیکی – که بر روی سیستم تحویل سیار سوخت نصب میگردد- مطابق IECEX یا ،ATEX 1346 BS الزامی می باشد.

الزامات خودرو

 • خودروی سوخت رسانی باید با قوانین و مقررات کشوری، شرکتی و الزامات 385-NFPA ، A 30-NFPA ، 30-NFPA و الزامات این سند انطباق داشته باشد. وسیله نقلیه و کلیه تجهیزات باید در شرایط مناسب حفظ و نگهداری شوند.
 • سیستم تحویل سیار سوخت باید با امکان توزیع سوخت مطابق استاندارد 13617 EN را دارا بوده و تمامی قطعات آن اعم از شماره انداز و … ضد انفجار (EX) باشد.
 • سیستم سوخت خودرو )شامل باک( باید در محلی نصب شود که خطر آتش سوزی به حداقل برسد.
 • در صورت نصب مخزن سوخت خودرو در باال یا مجاورت موتور و به منظور جلوگیری از نشت در طول عملیات سوخت گیری و یا جلوگیری از احتمال تماس فراورده نشت یافته از مخزن یا موتور و یا هر قسمت از سیستم جرقه زنی و سیستم های اگزوز ، باید حفاظ گذاری مناسبی انجام شود.
 • چنانچه موتور درون یک محفظه محصور قرار دارد ، تمهیدات الزم برای گردش هوای کافی جهت جلوگیری از تجمع بخارات قابل انفجار و گرمای بیش از حد داخل محفظه ایجاد شود.
 • سیستم اگزوز باید به گونه ای ساخته و نصب شود که فاقد هرگونه نشت باشد. لوله کشی اگزوز و انباره باید فاصله کافی از مواد قابل اشتعال و احتراق داشته باشند.
 • گازهای خروجی اگزوز باید به محلی تخلیه شوند که موجب ایجاد خطر نشوند.
 • خودرو سوخت سان باید از نوع دیزلی باشد.
 • مدار های مورد استفاده برای روشنایی، باید دارای حفاظ های مناسب در برابر اضافه جریان (فیوز یا قطع کننده اتوماتیک جریان) باشد.
 • در صورت استفاده از پمپ برای انتقال سوخت، باید تجهیزات حفاظتی اتوماتیک به منظور از جلوگیری از افزایش فشار تجهیزات جانبی، لوله کشی و شلنگ ها، از فشار طراحی فراهم شود.
 • فشار کاری توصیه شده روی هر کدام از قطعات شلنگ مورد استفاده برای تحویل سوخت توسط پمپ باید علامت گذاری شود.
 • سیستم تحویل سیار سوخت باید مجهز به نازل و شلنگ های مخصوص توزیع سوخت باشند. ویژگی شلنگها و نازل ها در استاندارد 385-NFPA اشاره شده
 • پمپ های سوخت باید به سوئیچهای کنترل جریان باال-پایین )switches flow low-High )یا تجهیزات مشابه مجهز باشند.
 • کلیه اجزا سیستم و محل عرضه سوخت باید به نحوه مطلوب در مقابل عوامل جوی محافظت گردند.
 • تمهیدات الزم جهت ایجاد دو نقطه ترمینالی برای اتصال به چاه ارت یا سیستم اتصال زمین در نظر گرفته شود و هم بندی الکتریکی و اتصال زمین در طراحی سیستم سوخت رسان پیش بینی گردد. همچنین اتصال زمین به نحوی که در صورت عدم اتصال یا افزایش مقاومت بیشتر از 5 اهم جریان فرآورده قطع گردد و سوخت رسانی امکان پذیر نباشد.
 • سیستم تحویل سیار سوخت باید مجهز به ادوات کامل جهت ایجاد ارت شامل اکترود عمودی میله و کابل های ارتباطی و … باشد. سیستم سوخت رسان باید مجهز به کابل و چنگک ارت جهت اتصال به تانکر حمل سوخت باشد.

الزامات مخزن

 • مخزن از نوع افقی و با سطح مقطع مدور (دایره یا بیضی یا باکس شکل) باشد.
 • مخزن باید مطابق با استاندارد EN13094 باشد.
 • مخزن مجهز به تجهیزات اندازه گیری عمق مایع از باال باشد و مسیر دسترسی در سطح فوقانی سیستم سیار سوخت برای تردد ایمن کارکنان مهیا گردد.
 • تمامی دریچه های بازدید باید در سطح باالیی مخزن تعبیه گردد.
 • لوله کشی باید طبق استاندارد با استفاده از لوله و اتصاالت بدون درز 40-SCH و 150 Class انجام گردد.
 • جداره بیرونی مخزن، لوله کشی و کلیه سطوح فلزی سیستم سوخت رسان باید طبق استاندارد IPS با در نظر گرفتن شرایط اتمسفری و بیشترین سرعت خوردگی با سیستم 7G رنگ آمیزی گردد.
 • مخازن سیار سوخت باید به شیر های کنترل اضطراری مطابق استاندارد 385 NFPA مجهز باشد.
 • در صورت حمل همزمان سوخت های با کالس های مختلف باید مخزن بخش بندی شده و هر سوخت در بخش جداگانه ای حمل شود و برای هر سوخت لوله، پمپ، وسایل اندازه گیری و شلنگ های جداگانه وجود داشته باشد.
 • مخازن سیستم تحویل سیار سوخت باید دارای کنترل تخلیه اضطراری با پمپ تخلیه و خروجی مجزای ثقلی باشند. ظرفیت تخلیه اضطراری برای مواجهه با حریق باید بر اساس استاندارد 385 NFPA باشد.

مشخصات فنی

مشخصات کلی
مدل

CARRY 3000

کشور سازنده

ایران

بدنه
جنس بدنه

Carbon Steel

عملکرد و کارایی
دمای عملکرد

-10° الی 60° سانتیگراد

دبی

45 الی 60 لیتر بر دقیقه

ظرفیت

3000 لیتر
450 لیتر
910 لیتر

گواهی و استانداردها
گواهینامه‌ها

ATEX
EExd

امکانات بیشتر (انتخابی)
پمپ خودمکش ضد انفجار

For Gasoline

Inline Feedbacks
View all comments

شما شاید این را هم دوست داشته باشید