شیلنگ بخار

فروش انواع شیلنگ بخار لاستیکی برای انتقال بخار اشباع شده در حداکثر فشار کاری از 6 تا 18 بار ، حداکثر دما از 160 درجه سانتیگراد تا 210 درجه سانتیگراد و در بعضی موارد برای انتقال بخار بیش از حد گرم شده تا 232 درجه سانتیگراد، شیلنگ جمع آوری و بازیافت بخار برای استفاده در جایگاه های سوخت در فروشگاه اینترنتی اینرژی